Zdobyte doświadczenie zawodowe, bogata praktyka sądowa, przygotowanie teoretyczne i sukcesy związane z prowadzeniem spraw dotyczących różnych dziedzin prawa powodują, że cechą charakterystyczną mojej kancelarii prawnej jest  elastyczność, kompleksowość i chęć podejmowania nowych wyzwań.
Wierzę, że możliwa jest następująca kombinacja, 
którą kieruję się prowadząc kancelarię:

Pozostańmy w kontakcie

+48 698 627 660

kancelaria@bartoszkalupa.pl

Zwierzyniecka 10/512, Poznań

Opinie moich klientów